More about 'Tirant lo Blanc' / Més sobre el 'Tirant lo Blanc'

From the sources to the tradition / De les fonts a la tradició

Editors
Anna Maria Babbi | Università degli Studi di Verona
Vicent Josep Escartí | Universitat de València - IIFV
HardboundAvailable
ISBN 9789027240163 | EUR 90.00 | USD 135.00
 
e-Book
ISBN 9789027267740 | EUR 90.00 | USD 135.00
 
Google Play logo
The articles in this volume highlight the fact that the chivalric novel Tirant lo Blanc – written in Valencia by Joanot Martorell in the 15th century and translated into Italian in the 16th century – keeps being relevant in both the Italian and the Iberian Peninsulas, so closely related in past and present. The knight Joanot Martorell wrote a classic of universal literature despite the fact that he belonged to a minority culture. Nowadays, after having been translated into numerous languages, it is studied in many European and American universities and elicits great interest among researchers, as proven by the contributions included in this book.
[IVITRA Research in Linguistics and Literature, 10] 2015.  xiv, 173 pp.
Publishing status: Available
Table of Contents
“[T]his volume shows how relevant and present the famous chivalric book is in the current context. In that sense, these articles will meaningfully guide the following studies and will help understand the wide influence and persistent mark of Tirant lo Blanc.”
“Som, doncs, davant d'un llibre, tipogràficament molt cuidat i científicament ric i rigorós en aportacions, que té el triple interés de reflectir, en català, italià, anglès i castellà, les investigacions tirantianes més recents de joves estudiosos que es mouen al voltant de les universitats de València, Verona, Barcelona, Poitiers i Trento, de suggerir noves vies de recerca i de col·laboració interdisciplinar (la crítica textual, la història cultural, les ciències documentals, etc. ) i d'afavorir la difusió del Tirant arreu del món. El volum posa de manifest, d'una banda, la utilitat de les aproximacions multidisciplinars i, d'una altra, la profunda unitat cultural dels països llatins de la Mediterrània occidental.”
Subjects

Main BIC Subject

DSBB: Literary studies: classical, early & medieval

Main BISAC Subject

LIT011000: LITERARY CRITICISM / Medieval
ONIX Metadata
ONIX 2.1
ONIX 3.0
U.S. Library of Congress Control Number:  2015028699 | Marc record